00386 (0) 51 345 806 pd.javkb@gmail.com

Povezava na kataster planinskih poti!

Povezava na zemljevid zaprtih planinskih poti!

 

Markacisti: Dušan Klinar (načelnik, gsm: 041 603 121), Marko Zupančič, Tadej Fabčič

 

Markacjski odsek deluje od leta 1949.
Skrbi za vzdrževanje in markiranje okoli 120 km planinskih poti:

Javornik – Pristava 5 km
Kovinarska pot: Krma – Debela peč 6 km
Gajškova pot: Koroška Bela – Pristava 4 km
Jesenice – Jelenkamen – Pristava 7 km

Pristava – Črni vrh 6 km
Pristava – Medji dol – Stol 10 km
Valvazorjev dom – Pristava 10 km
Koroška Bela – Valvazorjev dom 8 km

Valvazorjev dom – Stol 4 km
Zelenica – Vorgelce – Stol 3.5 km
Valvazor – Žirovniška planina – Stol 7 km
Zgornja Radovna – Kot – Staničev dom 12 km

Murava – Apnenc – Pungart – Staničev dom 5 km
Malo polje v Krmi – Bohinjska vratca 2 km
Begunjski studenec – Staničev dom 3 km
Staničev dom – Dovška vratca – Rjavina 5 km

Staničev dom – Begunjski vrh 2 km
Staničev dom – Cmir 5 km
Staničev dom – Visoka Vrbanova špica 1 km
Pekel – Visoka Vrbanova špica 3 km

Pekel – Rjavina 1 km
Staničev dom – Rž – Kredarica 3 km

error: Content is protected !!