00386 (0) 51 345 806 pd.javkb@gmail.com

Mladi

Mladinski odsek deluje na OŠ Koroška Bela, kjer mentorici Mojca Klavžar in Andreja Prezelj v sodelovanju z vodniki našega društva vodita planinski krožek. Oglejte si šolsko spletno stran!

Naš mladinski odsek ima to posebnost, da je starejši od planinskega društva, v katerem deluje. Še preden je bilo leta 1947 ustanovljeno planinsko društvo Javornik- Koroška Bela, je na njegovem prostoru namreč obstajal mladinski odsek Slovenskega planinskega društva, ki je deloval kot odsek podružnice Jesenice. Njegov začetek seže v leto 1936, v tajniško knjigo pa so člani istega leta med drugim zapisali: „Namen organizacije je, da zbliža ne samo odraslo članstvo, temveč tudi mladino. Njo hoče vzgajati v pravem planinskem duhu, hoče ji dati prave smernice za življenje in jo učiti, kako se ima vesti v planinah.” Pri tem je še poudarjeno: „da so v planinah vsi ljudje enaki, da moramo biti eden drugemu v pomoč in da se vedemo eden napram drugemu kot bratje.”

Možnosti izobraževanja

VODNIK PZS

Izobraževanje vodnikov PZS poteka v okviru vodniške komisije PZS. Napredovanje je razdeljeno na različne kategorije, osnovne, kategorije A, ki posamezniku omogoča, da vodi po lahkih označenih poteh v kopnem delu leta, pa se lahko udeleži vsak, ki je dopolnil 18 let, ima vsaj V.stopnjo izobrazbe, ima izkušnje z delom v planinstvu in je v zadnjih petih letih opravil predpisano število vzponov. Izobraževanja ponavadi potekajo enkrat letno, delijo se na mladinska, ki poleti potekajo v Bavščici in izobraževanja za odrasle, ki se zvrstijo za vikende med letom. Čas za prijave je v začetku leta, naše planinsko društvo pa ustreznim kandidatom krije stroške, če so le po zaključku tečaja pripravljeni delovati v društvu!

MENTOR PLANINSKIH SKUPIN

Delovanje mentorjev je vezano na šole, kjer vodijo planinske skupine, izvajajo planinsko šolo in pri organizaciji izletov in planinskih taborov sodelujejo z vodniki. Tečaje zanje oragnizira Mladinska komisija PZS, pogoj za udeležbo pa je visokošolska izobrazba in pripravljenost za delo z mladimi na področju planinstva. Čas za prijave je v začetku leta, izbraževanja pa več dni skupaj potekajo v Bavščici. Tudi ustreznim kandidatom za mentorje, ki so pripravljeni delovati v okviru našega društva, krijemo stroške izobraževanja!

error: Content is protected !!