00386 (0) 51 345 806 pd.javkb@gmail.com

Načrt dejavnosti za 2021!

Člani odseka za varstvo narave se trudimo, da bi bile dejavnosti našega društva čim bolj prijazna do okolja. Pri tem imamo zahtevno nalogo, saj se naše planinske koče nahajajo na ekološko občutljivih območjih, prav tako pa v naravi poteka večina naših planinskih dejavnosti. Poleg tega se trudimo, da bi s predavanji in tematskimi izleti osveščali javnost, zlasti lokalno skupnost, o pomenu ustreznega odnosa do narave in ji približali njene lepote. Predavanja in izlete izvajajo strokovnjaki z različnih področij. Do sedaj so svoje bogato znanje z nami nesebično delili Nada Praprotnik, Marjeta Keršič Svetel, Jože Mihelič, Uroš Sever, Simon Resman, Tomaž Petek, Tadeja Šuibic, Miha Brenčič, Martin Šolar, Stanko Klinar, Dušan Klenovšek in Janez Bizjak.

error: Content is protected !!