00386 (0) 51 345 806 pd.javkb@gmail.com

Gospodarji v PD Javornik –Koroška Bela: Marjan Čadež (Dom Valentina Staniča), Fehrudin Ključanin (Kovinarska koča) in Uroš Lumpert (Prešernova koča).

V gospodarski odsek PD Javornik-Koroška Bela smo vključeni gospodarji, ki skrbimo za nemoteno delovanje koč in vseh naprav v njih. Naša skrb je vzdrževanje teh objektov v sezoni in tudi v času zaprtja koč. Večkrat je potrebno kočo obiskati tudi takrat, ko je zaprta, pregledati vse delujoče naprave, stanje v koči in jo prezračiti. Ko se začne približevati sezona je potrebno koče ponovno obiskati, nastaviti žlebove, da se začne natekati voda v kapnice, ki služi za oskrbo koče.

Visokogorski koči Staničev dom pod Triglavom in Prešernova koča na Stolu sta odprti dobre tri mesece, nižinska, Kovinarska koča v Krmi pa je odprta približno štiri mesece in mogoče še nekaj lepih vikendov.

Naše koče se nahajajo na ekološko zelo občutljivem področju. Tega se zelo zavedamo in tudi v celoti spoštujemo. Na obeh visokogorskih kočah imamo zgrajena suha stranišča, za odpadne vode iz kuhinje imamo vgrajene lovilce maščob, ki jo ob zaključku sezone poberemo in transportiramo v dolino. Elektriko za oskrbo koč pridobivamo iz okolju prijaznih virov to je iz sonca in vetra. Agregat je samo še za zlato rezervo.

error: Content is protected !!