00386 (0) 51 345 806 pd.javkb@gmail.com

Higienska priporočila za obiskovalce planinskih koč

Nacionalni inštitut za javno zdravje je konec maja sprejel in objavil spremenjena
Higienska priporočila za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Priporočila za goste planinskih koč:

• Ob prihodu v kočo si naj razkužijo roke.
• Zagotavljajo naj zadostno medosebno razdaljo, še posebno v notranjosti koč.
• Priporočljiva je uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela
v koči (pri prihodu in odhodu od mize, pri uporabi sanitarij).
• Omejuje naj se številčna omizja. Med osebami za isto mizo naj bo zadostna medosebna
razdalja, razen v primeru družinskih članov / članov istega gospodinjstva.
• Dosledno skrbite za higieno rok. Roke umivajte z milom in vodo ali jih razkužite s primernim
razkužilom in sicer po dotikanju katerih koli površin ali predmetov. Priporočamo uporabo
lastnih razkužil ali alkoholnih dezinfekcijskih robčkov.

Omejitve pri prenočevanju v planinskih kočah:

• V sobah z več posteljami so lahko nameščeni le gosti iz istega gospodinjstva ali gosti, ki
potujejo skupaj in so že sicer v tesnem stiku (npr. skupina na društvenem izletu, skupina
prijateljev na skupni turi).Za zagotovitev prostega ležišča naj gosti predhodno poskrbijo za
rezervacijo, saj se kapacitete zaradi ukrepov zapolnijo hitreje kot sicer.

error: Content is protected !!